top of page
DSC_0188_edited.jpg

Project Campus Aquino
Bouwen aan een woongemeenschap voor katholieke studenten in Utrecht

Campus Aquino_edited.jpg

Campus Aquino is een in 2010 opgerichte bloeiende woongemeenschap voor studenten in Utrecht, geleid door de Broeders van Sint Jan. Hier ontdekken, verdiepen en delen 32 jonge mensen het  geloof, en geven zij zo vorm aan de Kerk van morgen.

Een onzekere toekomst

De toekomst van dit project is echter in gevaar.

Wij willen u vragen of u ons kunt helpen.

 

Tot voor kort was Campus Aquino verspreid over zestien gehuurde appartementen tegenover de kerk. Deze appartementen moeten in 2023 ontruimd worden omdat het gebied wordt herontwikkeld tot nieuwbouw, welke voor ons niet beschikbaar zal zijn.

 

Toen dit in 2016 duidelijk werd zijn wij begonnen met het zoeken naar financiering om onze eigen woningen te kopen rondom de kerk. Met de hulp van drie donoren en een lening hebben we tot nu toe

twee huizen kunnen kopen.

 

Omdat Campus Aquino 32 jonge mensen omvat en sinds de oprichting steeds gegroeid is, streven wij ernaar om huisvesting te realiseren voor in totaal 40 jonge volwassenen in de komende jaren.

Met drie of vier personen per huis betekent dit dat er nog tien huizen bij gekocht moeten worden.

 

De geschatte kosten hiervan zijn €4.500.000.

Dit bedrag omvat de aankoop van de huizen en het nodige aanpassingswerk om ze

geschikt te maken als gemeenschapshuizen voor 3 of 4 bewoners.

Wat is het en hoe werkt het?

Campus Aquino is een bewezen model. Zij is gesticht in appartementen en huizen dicht bij de Priorij Maria Koningin van de Broeders van St. Jan en de Gerardus Majellaparochie. In de afgelopen 11 jaar hebben hier meer dan 90 jongvolwassenen gedurende één tot vier jaar gewoond. Tijdens hun verblijf verbinden alle deelnemers zich aan een programma met drie hoofdlijnen:

Het ontdekken of verdiepen van hun christelijk geloof.

Leren om op positieve en verantwoorde wijze in gemeenschap te leven.

Zich om anderen bekommeren in missie of dienstverlening.

 

Op deze website en in de brochure beschikbaar onderaan deze pagina willen we u graag een

heldere inkijk geven in het leven op Campus Aquino, zoals dat wordt verteld door jonge mensen die hier wonen.

Zo krijgt u een goede indruk van wat we aan het doen zijn en hoe waardevol dit project is.

"De deelname aan deze gemeenschap geeft een hele mooie mogelijkheid om verder te groeien in geloof en in mijn relatie met God."
Erik, 22

DSC_0139_edited.jpg
JMJ_edited.jpg

Br. John Mary Jesus Ashfield csj.

Prior, Priorij Maria Koningin, Broeders van Sint Jan

Pastoor, H. Thomas van Aquino Studentenparochie

 

Voorzitter Stichting Vrienden van het studentenpastoraat Sint Jan

BrIM.jpg

Br. Ignatius Maria Ringhofer csj.

Pro-Provinciaal, Broeders van Sint Jan -Pro-Provincie Noord Europa

Pastoor H. Gerardus Majella parochie

 

Vice-voorzitter Stichting Vrienden van het studentenpastoraat Sint Jan

Jelmer.jpg

Dhr. Jelmer Zondergeld

Penningmeester Stichting Vrienden van het studentenpastoraat Sint Jan

Maaike.jpg

Mevr. Maaike Vink-van Ittersum

Bestuurslid H. Thomas van Aquino Studentenparochie (studenten gemeenschappen)

Daniel.jpg

Dhr. Daniël Vink

Bestuurslid Stichting Vrienden van het studentenpastoraat Sint Jan (onroerend goed)

Een project dat voortdurend andere projecten zal ondersteunen!

Wat mooi is aan dit project is dat uw steun volledig ten goede komt aan een project zonder winstoogmerk dat rechtstreeks resultaten oplevert voor de Kerk van vandaag en morgen.

 

Daarnaast wordt het werk van de broeders onder de studenten ondersteund door de huurinkomsten, beheerd door een hiervoor opgerichte stichting. Deze stichting wordt geleid door broeders en leken (alumni van Campus Aquino die ernaar verlangen deze gemeenschap door te geven).

 

Uw financiële ondersteuning zal dus worden tot een gave die blijft geven.

 

Wij zetten ons ervoor in om dit hele project zonder winstoogmerk te houden en de inkomsten uitsluitend te gebruiken voor het ondersteunen en uitbouwen van katholieke evangelisatie onder jonge mensen, met meer activiteiten, cursussen, een locatie in het centrum van de stad en de gedeeltelijke financiering van een eenjarige evangelisatiescholing voor jonge mensen.

Er zijn in Nederland niet veel projecten waarin jonge mensen in deze vorm de

gelegenheid krijgen om te groeien in geloof.

Zou u zich hierin bij ons willen aansluiten door ons te helpen ons doel van

twaalf huizen te bereiken en zo te blijven voortbestaan en uit te breiden?

Zo ja, dan zouden wij u heel graag ontmoeten om daar met u over te spreken.

Dank u wel!

Campus Aquino brochure
Nederlands

Campus Aquino brochure
English

Campus Aquino

Projectbeschrijving

Campus Aquino
Vleutenseweg 517
3532HK, Utrecht
T 06 3418 2543
info@ksutrecht.nl


Stichting Vrienden van
de Studentenparochie H. Thomas van Aquino

NL42 INGB 0006 2540 18

bottom of page